1 Kanallı EKG Cihazı Medwelt CM100 Teknik Şartnamesi

ST03844 1 Kanallı EKG Cihazı Medwelt CM100

1 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz en son teknolojiye göre mikroprosesör kontrollü olarak üretilmelidir.

 2. Cihaz kompakt yapıda olup kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

 3. Cihaz kullanım kolaylığı açısından Türkçe ve İngilizce menüye sahip olmalıdır.

 4. Cihazın monitörü, termal kaydedicisi, klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve klinik içerisinde kolaylıkla taşınabilmelidir.

 5. Cihaz üzerinde en az 192X64 LCD yüksek rezolüsyonlu ekran olmalıdır.

 6. Cihaz EKG kaydından alınan çıktı şunları kapsamalıdır: tarih ve zaman, ID numarası, isim, cinsiyet, yaş, duyarlılık, kağıt hızı, filtre ayarları, lead adı, 1mV kalibrasyon nabzı, EKG, kalp oranı.

 7. Cihaz hasta kablosu standart tipte ve I, II, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 derivasyonlarını izleyecek şekilde olmalıdır.

 8. Cihazın frekans tepkisi 0.05 – 150 Hz arasında olmalıdır.

 9. Cihazda kazanç kalibrasyonu için 1 mV’luk bir kalibrasyon sinyali bulunmalıdır.

 10. Cihazda, hastada çeşitli kas kasılmalarından meydana gelebilecek artifaktları engelleyici EMG, DFT, LOWPASS filtresi bulunmalıdır. Bu filtre açık veya kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

 11. Cihazda şehir şebeke cereyanından kaynaklanan parazitleri engellemek için AC filtre devresi bulunmalıdır. Bu filtre açık veya kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

 12. Cihazda, frekans enterferansından ve defibrilasyondan etkilenmeye karşı koruyucu devreler bulunmalıdır.

 13. Cihazın yüksek çözünürlüklü çıktı alınması için dahili yazıcısı olmalıdır.

 14. Cihazda; 25 ve 50 mm/s’lik 2 ayrı kağıt hızı seçilebilmelidir.

 15. Cihazda Manuel kayıt modu, otomatik kayıt modu, ritim kayıt modu seçilebilmelidir.

 16. Cihaz kullanılmadığı sürede kendi kendine şarj edebilen üniteye sahip olmalıdır.

 17. Cihaz Türkiye genelindeki şehir şebeke gerilimine 220/240V 50 Hz uygun olmalı ve şebeke gerilimindeki değişmelerden az +/- % 10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalı ve hem şehir cereyanı hem de dahili şarj edilebilir bataryası ile çalışmalıdır.

 18. Cihaz, tam dolu şarjlı, dahili lityum batarya ile en az 4 saat kullanılabilmelidir.

 19. Cihazda EKG deki gürültüleri minimuma indirecek filtreler bulunmalıdır ve kaliteli trase elde edilmelidir.