2017/2.Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 29.12.2017

ccccc

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.A.KALABALIK
E-posta : [email protected]
Tlf:(312) 207 82 45
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

2017/2.DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA
İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9-ı ve 9-i maddeleri gereği “Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 05/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

Belge 1:duyuru_29122017_00.pdf (269.4 KB)

Belge 2:ek_29122017_00.xlsx (23.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_29122017_00