25.03.2017 TARİHLİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : R. USLU Daire Başkanı E-posta :[email protected]
Telefon : 0 (312) 207 84 95
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA Sayfa 1 / 1
…/04/2017

25.03.2017 TARİHLİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU

25 Mart 2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan SUT Değişikliği
ile SUT eki EK-3I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan
KV4005 “EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR
AJAN (1cc)” SUT kodu 05.04.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup yerine KV4013
“EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc)
(UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE” alan tanımlı SUT kodu aynı tarih itibariyle yürürlüğe
girmiştir.

Hasta mağduriyetinin yaşanmaması ve söz konusu tıbbi malzemelere erişimin
aksamaması için yürürlükten kaldırılan KV4005 SUT kodunda tanımlı olan barkodların yeni
açılan KV4013 SUT koduna eşleştirilmesi ve MEDULA sistemine tanımlanması Kurum
tarafından yapılacaktır. Hastaneler tarafından yapılacak olan teminlerde söz konusu
embolizan ajanın uygulanması için gerekli olan kataterin uygunluğu, bu koda aktarılan
malzemeler için Kurumca yapılacak olan yeni bir düzenlemeye kadar malzemeyi temin edecek
hastane tarafından kontrol edilmelidir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_06042017_00