3238 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar 01.12.2020

Sayın Üyemiz,

3238 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

RG. 01.12.2020/31321 Kurum: Cumhurbaşkanlığı Sınıflandırma: Cumhurbaşkanlığı Kararları No.: 3238

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2nci ve geçici 23üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir. 30.6.2020 tarihinden sonra Kısa Çalışma Ödeneğine başvuramayan işyerlerine, 1.12.2020 ile 31.12.2020 tarih aralığında başvurmaları halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilme imkanı getirilmiştir.

TOBB Sektörel Ekonomi Şurasında birkaç defa dile getirilen bu talebin, Kararname ile nihayetlendirilmiş halini EKte bilgilerinize sunarız.

3238 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Ned. zorlayıcı Sebep Gere. Yap. Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzat. Hak. Karar RG 01.12.2020.docx (20.4 KB)