Aday memurların dikkatine 24.09.2021

image

Kurumumuz tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak, “Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Kurumumuza açıktan atanan personelin aday memur hazırlayıcı eğitim sınavı 22.09.2021 tarihinde yapılmış olup sınav sonuçları açıklanmıştır.

Belge: 2021 yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları-2.xlsx (37.6 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu