Alkolizm Nedir?

Tarihçe

Alkol insanlık tarihine yakaşık sekiz bin yıl önce Mezopotamyalıların arpayı ekmek yapmak için ıslah etmesi ile, bira yapımı olarak girmiştir. Altı bin yıl önce de Sümerler, Batı İran ve Anadolu’da bulunan Godin Tepelerinde bira ve şarap tüketiyorlardı. Bu içkiler Paleolitik çağda tahıl, meyve ve balın fermante edilmesiyle üretiliyordu.

Alkol kelimesinin kökeni Arapça’dan gelmektedir. Distilasyon ise, sekizinci yüzyılda Arabistan’da başlamıştır.

Alkolizm Nedir?

Alkolizm, çok fazla miktarda alkolü tekrarlayıcı bir biçimde sürekli tüketmektir. Söz konusu tekrarlara dayalı tüketimde alkole bağlı problemlerin gelişmesiyle birlikte, çok ciddi sonuçlar doğurmasına rağmen kişi kompülsif bir biçimde alkol içmeye devam eder. Alkolizm kavramının kullanılabilmesi için, kişinin alkol alımı sınırlamasının kontrolünü tamamen kaybetmiş olması gerekir. Yapılan çeşitli anket ve araştırmalardan edinilen bulgulara göre, insanların alkol almasındaki en temel ve en bilinen sebepler zevk almak, duygudurumunu düzeltmek, stres ve üzüntü gibi olumsuz duygularla başa çıkmak ve tadından alınan zevk nedeniyle alkol içme arzusu olarak sıralanabilir.

Alkolizmde Kısır Döngü

Alkolik teşhisi konulmuş bir kişinin genel hatlarıyla rutin olarak yaptıkları şöyledir; özellikle alkol tüketen insanlarla arkadaşlık kurar hatta evlenir, içmek için her zaman rahatlıkla maç, parti, tatil ve benzeri gibi çeşitli gerekçeler bulabilir. Alkolizm ilerledikçe doğal olarak problemler artmaya başlar ve olaylar artık bir kısır döngü halini alır. Kişi sıklıkla yalnız başına alkol tüketmeye başlar ve genelde bu eyleme gizlice yapar, şişeleri saklamaya çalışır, yaptığının yanlış olduğunun farkında olsa dahi bu durumun ciddiyetini saklamaya çalışır. Suçluluk duygusu kişide kendini iyiden iyiye göstermeye başlar ve söz konusu pişmanlık ve suçluluk duygularını çevreden ziyade kendisinden de gizlemeye çalıştığı için alkole daha çok sarılma eğilimi gösterir. Bir süre sonra kişi artık kendini sabahları kalkar kalkmaz bile alkol tüketmeye başlayacak kadar vahim bir durumun içerisinde bulacaktır.

Fiziksel Bulgular Nelerdir?

Bir insana ‘‘alkolik’’ tanısı koyulabilmesi için, kişiyle ilgili ipuçları veren birçok bulgu ve belirti mevcuttur. Alkolizm, özünde davranışsal bir bozukluk olsa da fiziksel olarak da ayırt etmeyi ve tanı koymayı bir nebze daha kolay hale getirecek bu bedensel bulgular şu şekildedir; kişinin gözlerindeki kornea tabakasında yağ halkası, kırmızı burun, avuç içerisinde belirgin kırmızılık, titreme, parmak veya göğüs gibi bölgelerde sigara yanıklarına benzer yanıklar, morarıklıklar, karaciğer büyümesi, karın ağrısı ve uzuvlardaki his kusurları. Bunlara ek olarak; yapılacak kan testlerinde GGT, MCV, AST, ALT, ürik asit, trigliseritler ve üre gibi değerlerin yüksek çıkması da kişinin alkolik olduğu konusunda büyük ipuçları verir.

Cinsiyete Göre Doğal Gidiş Nedir?

İstatistiklerden ve kayıtlı vakalardan elde edilen bilgiler, alkolizm adı verilen davranışsal bozukluğun erkeklerde kadınlara oranla daha erken yaşlarda başladığını göstermektedir. Erkeklerde bu durum 20 yaş civarı oluşmaya başlar, 30 yaşından önce alkolizm tanısı koymak bu hastalığın sinsice ilerliyor olmasından ötürü zordur. Bu duruma 50 yaşından sonra yakalanma olasılığı ise çok düşüktür.

Alkolizm Çeşitleri Nelerdir?

Gamma tipi alkolizm: Çok fazla miktarda alkolün aralıksız biçimde alındığı kısacası nöbet olarak tabir edilebilecek durumların yaşandığı, fakat alkol alınmayan dönemlerin de olduğu alkolizm çeşididir. Örnek vermek gerekirse; kişi günler boyunca aralıksız olarak alkol tüketir, sağlık durumu bozulduğundan ötürü içemez hale geldiğinde ise birkaç gün hasta yatar ve takip eden 1-2 hafta boyunca alkol tüketmez. Fakat sonrasında, hikaye yeniden başlar. Alkol alımı devam eder.

Fransız tipi alkolizm: Gamma tipi alkolizm durumunun tam tersine, kişi kendini ve bünyesini zorlayacak şekilde alkol tüketmez fakat alkole başladığı dönemden itibaren sürekli ama aşırı olmayan miktarlarda alkol alır. Alkol almak bu kişilerde artık yaşam biçimi anlamına gelmiştir. Bu tip alkolizmde, ne yazık ki uzun vadede sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır.

Yazıyı indirmek için: Alkolizm Nedir.docx (15.7 KB)

Fransız tipi alkolizmde kişi sürekli ama az miktarda alkol alır denilmiş. Belirli günlerde az miktarda alınan alkol ile “alkolizm” tanısı konması ne derece sağlıklı olabilir? Bence alkolün sağlık sorunu olabilecek dereceye gelmesi biraz zordur. Bunun anlaşılması da bir o kadar zordur. İstenilmediği zaman kullanılmayan bir şeye bağımlılık diyebilir miyiz ki?