Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Makam Onayı ve Kursiyer Listesi Duyurusu 02.04.2019

image

Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24 Nisan – 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının Makam Onayı ve kursiyer listesi ekte yer almaktadır.

Belge: Yenidoğan Yoğunbakım Üstyazı.pdf (125.1 KB)

Ek: Yenidoğan Yoğunbakım Ek.pdf (226.8 KB)

Kaynak: https://eshdb.saglik.gov.tr/TR,54157/baskent-universitesi-adana-drturgut-noyan-uygulama-ve-arastirma-merkezi-yenidogan-yogun-bakim-hemsireligi-sertifikali-egitim-programi-makam-onayi-ve-kursiyer-listesi-duyurusu.html