Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/25 17.06.2020

image

Belge: 12. MADDE DUYURUSU 18.06.2020.pdf (108.8 KB)

Ek: 18.06.2020 Tarihli 12. Madde-YAYIM.xlsx (151.8 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu