Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/36 02.09.2020

image

Belge: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru.pdf (107.3 KB)

Ek: 03.09.2020+Tarihli+12.+Madde-YAYIM.xlsx (146.3 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu