Biyosidal Firmalarının Dikkatine 23.12.2019

saglik-bakanligi-logo-750x375

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “ İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan ve söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda yukarıda adı geçen biyosidal ürün gruplarına yönelik başvurular Kurumumuz Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden alınacak olup başvurular aktif duruma geldiğinde tarafınıza duyurulacaktır. Bu süre zarfında EBS’de kaydı bulunmayan biyosidal firmalarının “sanayi” faaliyet alanı tipi ile firma kaydı oluşturması, EBS’de firma kaydı bulunan ancak faaliyet alanı tipi farklı olan firmaların “sanayi” faaliyet alanı eklenmesi için Kurumumuz Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu