Danıştay Kararı Hakkında Duyuru 08.01.2019

image

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16/10/2018 tarihli ve 2018/6934 K. sayılı kararı ile 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 10 numaralı maddesinin 5 inci fıkrası iptal edilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 09/01/2019 tarihi itibarı ile “İptal Kararı” doğrultusunda uygulanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 08.01.2018.pdf (433.1 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu