Devlete Ait Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerine Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin Ödenmemiş İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar 2019/32 07.02.2019

Sayı: 2019/32
Tarih: 07.02.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

“Devlete Ait Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ile Diş Hekimliği Fakültelerine Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimleri Döner Sermaye İşletmelerinin Ödenmemiş İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı 713)” ekte mevcuttur.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: Devlete Ait Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ile Diş Hekimliği …pdf (215 KB)