Diyaliz Teknikerleri Sertifikaların Durdurulmasını İstiyor

http://www.kamupersoneli.net/saglik-personelleri/diyaliz-teknikerleri-sertifikalarin-durdurulmasini-istiyor-h22947.html