Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında 16.02.2018

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı
Adres : Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA e-posta: [email protected]

15/02/2018

DUYURU

ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME HAKKINDA
Kurum internet sitesinde 19/01/2018 tarihinde yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu
Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme
Hakkında” konulu duyuru ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan sözleşmeye konu olan tıbbi malzemelerin
dağıtım veya satışının yapıldığı yerleri ifade eder şekilde “satış merkezleri” ile
yapılacak ve yenilenecek sözleşmeye ilişkin bilgiler duyurulmuştur.
Bazı tıbbi malzemelerin eczanelerden temini ise “Sosyal Güvenlik Kurumu
Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin
Protokol” EK-6 numaralı ekinde yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki
Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini
Sözleşmesi” uyarınca yapılmaktadır. 19/01/2018 tarihli duyuruda bildirilen konular ve
süreler eczaneler için geçerli olmadığından, eczanelerden tıbbi malzemelerin temini
sözleşmesinin yapılması ve yenilenmesine ilişkin işlemler ilgili mevzuatına göre
gerçekleştirilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Belge : duyuru_16022018_01.pdf (438.8 KB)

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_16022018_01