EKG Kemeri Levmed 6US Teknik Şartnamesi

EKG Kemeri Levmed 6US

ST08132 EKG Kemeri Levmed 6US

EKG Kemeri Teknik Şartnamesi

  1. EKG kemeri tüm EKG cihazlarıyla kullanılabilmelidir. Mevcut EKG cihazlarında kullanılan soket yada düğme uçlu tüm EKG kablolarına bağlanabilmelidir.

  2. V1-V2-V3-V4-V5-V6 prekordial elektrodlar kemer üzerinde bulunmalı, her hastanın vücuduna göre genişleyerek tam oturmalıdır. El ve ayak elektrodları ise kıskaç elektrodlar vasıtasıyla hastaya bağlanabilir olmalıdırkemerin yan kolları klips ile birleşmelidir.klips teki uzuntılar ile kemer vücuda göre küçülüp büyütülmelidir.

  3. V1-V2 elektrodları hastanın göğüs yapısına göre içe yada dışa doğru ayarlanabilir olmalıdır.

  4. Hasta vücuduna uygun hale gelebilecek silikon kauçuk bazlı elastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

  5. En az 50cm uzunluğunda olmalı, 100cm’ye kadar genişleyebilmelidir.

  6. İletkenleri yüksek geçirgenliğe sahip olmalı ve iletken direnci 10hm/metreden daha düşük olmalıdır.

  7. Hasta vücuduna temas eden elektrodlar teması elektriksel iletkenliği yüksek olan gümüş/gümüş kaplama olmalıdır.

  8. Ekipman üretim ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, uluslararası CE, FDA, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır. Bu sertifikalar istenildiği takdirde beyan edilebilmelidir.