Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 20.02.2019

image

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikyayımlanmıştır.

Kaynak: Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik