Gelir Vergisi Kanunu Duyurusu 17.11.2020

Sayın Üyemiz,

T193 Gelir Vergisi Kanunu RG. 06.01.1961/10700 No.: 193

Kabul Tarihi: 31.12.1960 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.1961 Son Değişiklik Tarihi: 17.11.2020

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 17.11.2020

17.11.2020 tarihinde yayımlanan Gelir Vergisi Kanununa göre Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:

  1. Ticarî kazançlar,
  2. Ziraî kazançlar,
  3. Ücretler,
  4. Serbest meslek kazançları,
  5. Gayrimenkul sermaye iratları,
  6. Menkul sermaye iratları,
  7. Diğer kazanç ve iratlar.

Kanunun duyurusunu EK te bilgilerinize sunarız. Sadece değişen maddeler gösterilmekte olduğu bir önceki Sürüm 105 ile bu Sürüm olan 106 karşılaştırması da EK te bulunmaktadır.

193 Gelir Vergisi Kanunu 17.11.2020.docx (261 KB)

gelir-vergisi-kanunu-193-karsilastirmasi Sürüm 105 ile Sürüm 106 karşılaştırması.docx (76.8 KB)