Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
RG. 11.03.2021/31420
Kurum: Ticaret Bakanlığı
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 12.03.2021

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

EK 1 de yönetmeliği bilgilerinize sunarız.

Sayı 2021-99 EK 1 genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-RG 1.docx (31.8 KB)