GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk

Ticaret Bakanlığı’ndan TOBB’a depremden etkilenen yükümlülerin
mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları
kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin
durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para
cezalarına ilişkin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ekte
kayıtlı yazının iletildiği bildirilmektedir. (Gümrükler Genel
Müdürlüğü Üst Yazı)

Bahse konu yazıda;

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ekte belirtilen maddeleri
(Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk.) dahilinde ihracat
veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya
ile geçici depolama yerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyaya ilişkin
süreler,

Geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi
kapsamındaki süreler,

Gümrük idaresince izin verilen hariçte işleme izni kapsamında
yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejime
ilişkin süreler,

Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan ve 06.02.2023
tarihinden önce süresi sona eren veya bu tarihten sonra süresi sona
erecek olan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları
için yurtta kalma süreleri,

Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, GAP, Fırat ve İpekyolu Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları gümrük idareleri hareketli
ve/veya varışlı transit beyanları,

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Onaylanmış Kişi
Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1),

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ve Uzlaşma davetiyesine yönelik uygulamalar
belirtilmekte olup, ilgilenen üyelerimiz için bahse konu yazılar ekte
takdim edilmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Üst Yazı .pdf (232 KB)

Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk. .pdf (1.59 MB)