Güncel 2013 SUT (Değişiklik Tebliğleri İşlenmiş) 07.01.2021

image

Belge: Değişiklik Tebliğleri İşlenmiş Güncel 2013 SUT.docx (631.1 KB)

EK-1 LİSTELERİ

MÜLGA EK-1B - HAST. SUN. HİZM. VE İLAVE ÜCR. GÖST. BELGE(Yürürlük 01.05.2013).docx (20.0 KB)

EK-1A AYAKTA TED.HEK.DİŞ HEK MUA KAT PAY.ALIN KRN HAST LİS…xls (46.5 KB)

EK-1B HAST. SUN. HİZM. VE İLAVE ÜCR. GÖST. BELGE (Yürürlük 01.05.2013).docx (22.1 KB)

EK-1C İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ.xlsx (12.3 KB)

EK-1D ACİL HALİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLG. FORMU ( Yür.15.02.2018 ).doc (24.5 KB)

EK-2 LİSTELERİ

MÜLGA EK-2A AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ(Yürürlük 29.06.2016).xls (39 KB)

MÜLGA EK-2A-1 SAĞLIK KURUM. AYAK. TED SINIF. LİST (Yürürlük 29.06.2016).doc (45.5 KB)

MÜLGA EK-2A-2 AYAKTAN BAŞ. İLAVE OL. FAT. İŞ. LİS…xls (132.5 KB)

MÜLGA EK-2B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ (Yür. 05.07.2018 ).xlsx (495.8 KB)

MÜLGA EK-2B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ.xlsx (497.6 KB)

MÜLGA EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ (Yür. 05.07.2018 ).xlsx (214.5 KB)

MÜLGA EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ.xlsx (251.6 KB)

MÜLGA EK-2C-1 İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ (Yür. 29.06.2016).xlsx (30.9 KB)

MÜLGA EK-2Ç DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ.xls (103.5 KB)

MÜLGA EK-2Ç-2 -DİŞ TEDAVİLERİ SEVK FORMU ( Yürürlük 25.07.2014).doc (47.5 KB)

MÜLGA EK-2Ç-3 TANIYA DAYALI ORTODONTİK TEDAVİ KONTROL FORMU (Yür.01.02.2019).docx (27.8 KB)

MÜLGA EK-2D-1 POZ. EMİ. TOMO (PET) GÖRÜN. KLİNİK UYG.(Yür.10.04.2014).doc (162.5 KB)

MÜLGA EK-2D-2 ( Yür-01.10.2014)FİZİK TED.VE REH. TANI LİSTESİ.xls (56 KB)

MÜLGA EK 2A AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ (Yür. 29.06.2016).xlsx (20.4 KB)

EK-2A AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ (Yür.11.03.2020).xlsx (18.4 KB)

EK-2A-1 SAĞLIK KURUM ve KURULUŞ AYAK. TED. SINIF LİSTESİ (Yür. 29.06.2016).docx (16.3 KB)

EK-2A-2 AYAKTAN BAŞ. İLAVE OL. FAT. İŞ. LİSTESİ (Yür.11.03.2020).xlsx (30.4 KB)

EK-2B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ (Yür.11.03.2020).xlsx (358.6 KB)

EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ (Yür.11.03.2020).xlsx (204.5 KB)

EK-2C-1 İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ (Yür.11.03.2020).xlsx (30.4 KB)

EK-2Ç DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ (Yür.11.03.2020).xls (89.5 KB)

EK-2Ç-1 DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.doc (33 KB)

EK-2Ç-2 DİŞ TEDAVİLERİ KONTROL FORMU (Yür. 25.07.2014).doc (47 KB)

EK-2Ç-3 TANIYA DAYALI ORTODONTİK TEDAVİ KONTROL FORMU (Yür. 04.03.2019).docx (63.9 KB)

EK-2D-1 POZİT. EMİ.TOM. (PET) GÖR. KLİNİK UYG. (Yür. 10.04.2014).docx (40.0 KB)

EK-2D-2 FİZİK TED.VE REH. TANI LİST (Yür. 01.10.2014).xlsx (16.5 KB)

EK-2D-3 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULAMA LİSTESİ.xls (47 KB)

EK-2D-4 İNT.NÖROMON.İŞL.AYR.FAT.İŞ. LİSTESİ.xlsx (12.1 KB)

EK-2E-1 YURT DIŞINA TEDAVİYE GÖNDERİLECEKLERE İLİŞKİN.doc (34.5 KB)

EK-2E-2 YURT DIŞI TETKİKE İLİŞKİN SAĞLIK KURULU RAPORU.doc (35 KB)

EK-2E-3 YURT DIŞI TEDAVİ TETKİK İÇİN HASTA İZLEME ÇİZELGESİ.doc (34.5 KB)

EK-2F HASTA SEVK FORMU.doc (40 KB)

EK-2G İLAVE ÜCRET UYGULANMAYACAK İŞLEMLER LİSTESİ (Yür. 05.07.2018).xlsx (22.0 KB)

EK-2Y YASA DIŞI VE KÖTÜYE KULL. MAD. DOĞ. ANALİZ. FORMU (Yür.11.02.2020).docx (31.1 KB)

EK-3 LİSTELERİ

MÜLGA EK-3E-1 OMURGA CERRAHİSİ (Yürürlük 18.03.2014).xls (135.5 KB)

MÜLGA EK-3E-2 (Yür-01.10.2014)YENİ BEY.CERR.KRA.CERR.(Yür.01.08.13).xls (93 KB)

MÜLGA EK-3E-2 BEY. CERR. KRAN. CERR. (Yür.01.08.2013).xlsx (23.3 KB)

MÜLGA EK-3F-1 ( Yür 01.07.2015)-ORT.VE TRAVM. BRA. ARTROPLASTİ (Yür. 01.08.2014).xlsx (32.0 KB)

MÜLGA EK-3F-1 ORT VE TRAV.BRA.ART (Yür01.08.2014).xlsx (33.8 KB)

MÜLGA EK-3F-2 (Yür-01.10.14)ORT.VE TRAV.BRA.ART.(EK Yür.01.08.14).xls (60 KB)

MÜLGA EK-3F-3 (Yür.14.10.14)ORT.TRAV BRA.TÜM. REZ (Yür.01.10.14).xls (86.5 KB)

MÜLGA EK-3F-3(Yür.01.10.2014)ORT.TRAV.BRATÜM.REZ( EK Yür 01.08.14).xls (85 KB)

MÜLGA EK-3F-4(Yür-01.10.14)ORT TRA BRA.TRA. REK. (Yür 01.10.14).xlsx (42.6 KB)

MÜLGA EK-3F-4(Yür-01.10.14)YENİ ORT.TRAV.BRA.TRA (EK-Yür 01.08.14).xlsx (41.0 KB)

MÜLGA EK-3G (Yür-01.10.2014)YENİ-GÖZ SAG.VE HAST.(Yür. 01.08.2013).xls (54.5 KB)

MÜLGA EK-3G GÖZ SAGLIGI VE HASTALIKLARI (Yürürlük 01.08.2013).xls (60.5 KB)

MÜLGA EK-3H KARDİYOLOJİ ( Yürürlük 01.08.2013).xlsx (29.8 KB)

MÜLGA EK-3H YENİ(Yür-01.10.2014)-KARDİYOLOJİ (Yürürlük 01.08.2013).xls (110 KB)

MÜLGA EK-3I KALP DAMAR CERRAHİSİ (Yürürlük 01.08.2013).xlsx (38.0 KB)

MÜLGA EK-3I (Yür-01.10.2014)YENİ-KALP DAMAR CERR. (Yür. 01.08.2013).xls (164.5 KB)

MÜLGA EK-3J KBB (Yürürlük 01.08.2013).xlsx (14.6 KB)

MÜLGA EK-3K KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM (Yürürlük 01.08.2013).xls (35.5 KB)

MÜLGA EK-3L ÜROLOJİ (Yürürlük 01.08.2013).xls (51.5 KB)

MÜLGA EK-3M RADYOLOJİ VE ENDOVASK. GİR. İŞL. (Yürürlük 01.08.2013).xlsx (30.9 KB)

MÜLGA EK-3M Yür.01.10.14 YENİ RAD.BRA.END…GİR. İŞL.(Yür. 01.08.13).xls (114.5 KB)

MÜLGA EK-3N-1 ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU (Yürürlük 01.08.2014).xls (48 KB)

MÜLGA EK-3N-2(Yür.14.10.14) XENOGREFT ÜRÜN GRUBU (Yür 01.10.2014).xlsx (10.3 KB)

MÜLGA EK-3N-2(Yür-01.10.2014)XENOGREFT ÜRÜN GR(EK-Yür. 01.08.2014).xlsx (10.1 KB)

MÜLGA EK-3R (Yür-01.10.2014)GASTRO. BRA.(EK-Yür. 01.08.2014 ).xls (54 KB)

MÜLGA EK-3S (Yür-01.10.2014)GÖĞÜS H. GÖĞ CERR.BRA(EK.Yür 01.08.14 ).xls (44 KB)

MÜLGA EK-3T(Yür.01.10.14)ANES. REA. AĞRI TED.BRA(EK-Yür-01.08.14 ).xlsx (12.7 KB)

MÜLGA EK-3A -BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER.xls (95 KB)

MÜLGA EK-3C-1 (Yür-01.01.2015)TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER.xls (85 KB)

MÜLGA EK-3C-2(Yür-01.01.2015) YENİ EKST. ALT VE ÜST PROT. ORT.Ek-Yür. 01.10.2014).xls (236 KB)

MÜLGA EK-3C-2(Yür-01.10.2014) EKST. ALT VE ÜST EKST.GÖVDE PRO. ORT.xls (184.5 KB)

MÜLGA EK-3C-5(Yür-01.01.2015) YENİ ÖZEL HAL. KARŞ. TIBBİ MALZM. (Yür.-01.10.2014).xlsx (18.7 KB)

MÜLGA EK-3C-5(Yür-01.10.2014)ÖZEL HALLERDE KARŞ. TIBBİ MAL…xls (31 KB)

EK-3B-1 İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER.xls (26.5 KB)

EK-3B-2 KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN DİĞER TIBBİ MALZEMELER.xls (28 KB)

EK-3C AYAKTA TEDAVİLERDE KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER.xls (27.5 KB)

EK-3C-1 TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER (Yür.01.01.2015).xls (148 KB)

EK-3C-2 EKST. ALT VE ÜST PROT. ORT(Yür.01.01.2015).xls (291.5 KB)

EK-3C-3 DİĞER PROTEZ ORTEZLER.xls (162.5 KB)

EK-3C-4 TIBBİ SARF MALZEMELER.xls (175 KB)

EK-3C-5 ÖZEL HAL. KARŞ. TIBBİ MALZM. (Yür.-01.01.2015).xlsx (23.3 KB)

EK-3D GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER.xls (42.5 KB)

EK-3E-1 OMURGA CERRAHİSİ (Yürürlük 18.03.2014).xls (167 KB)

EK-3E-2 BEYİN CERRH. KRANİAL CERR. (Yür. 01.10.2014).xls (114.5 KB)

EK-3F-1 ORT.VE TRAVM. BRA. ARTROPLASTİ (Yür. 01.07.2015).xlsx (38.4 KB)

EK-3F-2 ORT. VE TRAV. BRANŞ ART.( Yür. 01.10.2014).xls (99 KB)

EK-3F-3 ORT VE TRAV BRANŞ. TÜMÖR REZ (Yür.14.10.2014).xlsx (33.0 KB)

EK-3F-4 ORT VE TRAV BRŞ TRAV VE REK (EK-Yürürlük 01.10.2014).xlsx (46.7 KB)

EK-3G GÖZ SAGLIGI VE HASTALIKLARI (Yürürlük 01.10.2014).xls (96.5 KB)

EK-3H KARDİYOLOJİ (Yür 01.10.14).xls (207.5 KB)

EK-3I KALP DAMAR CERRAHİSİ (Yürürlük 01.10.2014).xls (324.5 KB)

EK-3J KBB (Yürürlük 01.08.2013).xls (69.5 KB)

EK-3K KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM (Yürürlük 01.08.2013).xls (51.5 KB)

EK-3L ÜROLOJİ (Yürürlük 01.08.2013).xls (81 KB)

EK-3M RAD. BRANŞ. VE ENDO.GİR İŞL(Yürürlük 01 10 2014).xls (218 KB)

EK-3N-1 ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU ( Yürürlük 01.08.2014).xlsx (17.9 KB)

EK-3N-2 XENOGREFT ÜRÜN GRUBU (Yürürlük 14.10.2014).xlsx (11.2 KB)

EK-3N-3 SENTETİK GREFT ÜRÜN GRUBU (EK-Yürürlük 01.08.2014).xlsx (10.2 KB)

EK-3O HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BRANŞI (EK-Yürürlük 01.08.2013).xls (48 KB)

EK-3P NEFROLOJİ BRANŞI (EK- Yürürlük 01.08.2013).xls (60 KB)

EK-3R GASTROENTEROLOJİ BRANŞI (EK-Yürürlük 01.10.2014 ).xls (98 KB)

EK-3S GÖĞÜS HAST.VE GÖĞÜS CERR. BRANŞ. (EK-Yür. 01.xls (75.5 KB)

EK-3T ANES. REAN. VE AĞRI TED. BRANŞ (Yür.-01.10.2014).xlsx (15.5 KB)

EK-3A BİRDEN FAZ. BRŞ. KUL.TIB. MALZM.(Ek-Yür. 01.10.2014).xls (264 KB)

EK-3B KURUMCA BEDELİ KARŞILANMAYAN TIBBİ MALZEMELER.xls (25 KB)

EK-4 LİSTELERİ

MÜLGA EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (Yür. 28.12.2018).xlsx (850.5 KB)

MÜLGA EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (Yür. 30.12.2020).xlsx (1017.8 KB)

MÜLGA EK-4-B HAS.ÖZ.(DOĞ.MET.HAS.KİS.FİB.VE İN.SÜT ALR.)DİY.ÜR.TIB.MAM.LİS…xlsx (24.7 KB)

MÜLGA EK-4-B HAS.ÖZ.DOĞ.MET.HAS.KİS.FİB.VE İN.SÜT ALJ.DİY.ÜR.TIB.MAM.LİS.(Yür.04.09.2019).xlsx (19.9 KB)

MÜLGA EK-4-B HAS.ÖZ.DOĞ.MET.HAS.KİS.FİB.VE İN.SÜT ALJ.DİY.ÜR.TIB.MAM.LİS.(Yür.30.12.2020).xlsx (95.6 KB)

MÜLGA EK-4-C YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (Yür. 01.02.2019).xlsx (42.0 KB)

MÜLGA EK-4-C YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (Yür. 04.09.2019).xlsx (44.0 KB)

MÜLGA EK-4-C YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (Yür. 09.05.2020).xlsx (51.1 KB)

MÜLGA EK-4-C YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (Yür. 28.12.2018).xlsx (41.4 KB)

MÜLGA EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (Yür. 04.09.2019).xlsx (961.4 KB)

MÜLGA EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (Yür. 09.05.2020).xlsx (929.2 KB)

MÜLGA EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (Yür. 16.06.2020).xlsx (13.8 MB)

EK-4-B HAS.ÖZ.DOĞ.MET.HAS.KİS.FİB.VE İN.SÜT ALJ.DİY.ÜR.TIB.MAM.LİS…xlsx (191.3 KB)

EK-4-C YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ.xlsx (44.1 KB)

EK-4-Ç TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ.doc (64.5 KB)

EK-4-D HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ.doc (2.0 MB)

EK-4-E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ.docx (56.9 KB)

EK-4-F AYAKTA TED. SAĞ.RAP (Uzm. Hek. Rap. Sağ. Kur. Rap.) İLE VER. İLAÇLAR.doc (164.5 KB)

EK-4-G SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ.doc (89.5 KB)

EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ.xlsx (1.1 MB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20210107-2