HME Bakteri Filtresi Gibeck Trach-Vent+ 41311U Teknik Şartnamesi

HME%20Bakteri%20Filtresi%20Gibeck%20Trach-Vent%20%2041311U

ST05025 HME Bakteri Filtresi Gibeck Trach-Vent+ 41311U

HME Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

 1. Ürün ısı ve nem geçirgen olmalıdır.

 2. Ürün 24 saat kullanıma uygun olmalıdır.

 3. Ürün steril olmalıdır.

 4. Ürün kolay yerleştirilmelidir.

 5. Ürün tekli paketler halinde olmalıdır.

 6. Ürün ağırlığı 8.5 gram olmalıdır.

 7. Ürün sıkıştırılmış bolümü 16 ml olmalıdır.

 8. Ürün konektörü 15 female olmalıdır.

 9. Ürün 500ml de 2 saate nem çıkışı 28.5mg H²O/I olmalıdır.

 10. Ürün 500ml de 24 saate nem çıkışı 28.5mg H²O/I olmalıdır.

 11. Ürün 500ml de 24 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır.

 12. Ürün 500ml de 24 saate ısı çıkışı 29 derece olmalıdır.

 13. Ürün filtreyi çıkartmadan aspirasyon ve numune alınmasına olanak veren açıklığı bulunmalıdır.

 14. Ürün filtre içindeki malzeme selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

 15. Ürün yüzeyindeki new değişimi minimum 500cm kare olmalıdır.

 16. Ürün direnç derecesi 301/dk da 0.7 cmH²O olmalıdır.

 17. Ürün direnç derecesi 601/dk da 1.8 cmH²O olmalıdır.

 18. Ürün direnç derecesi 901/dk da 3.0 cmH²O olmalıdır.

 19. Ürün PVC’den imal edilmiş 2m uzunluğundaki O² hortumu paket içerisinde yada paketin yanında teslim edilmelidir. Ayrı ayrı teslim edilmesi halında iJasuinde steril paketleri bulunmalıdır.

 20. Ürün O² hortumunun uçlarının trakeostomi filtresine ( tracheolife) ve oksijen flowmetresine girişi için uygun olmalıdır.

 21. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir.

 22. Ürünün T.C. Sağlık bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası’nda kaydı olması ve onaylı bir barkot numarasının ürün etiketi üzerinden olması gerekmektedir. Numune teslim tutanaklarında UBB ve firma tanımlayıcı numaraları belirtilmelidir.

 23. Ürün UTS kayıtlı olmalıdır.