İKMIB EBYS Evrak 16902 GTİP Önerisi Hakkında 24.09.2020

Sayın Üyemiz,

İKMİB tarafından iletilen yazıda (ekte bulabilirsiniz) ilaç ve medikal sektörlerine yönelik olarak sektörümüz temsilcilerinin katılımı ile muhtelif zamanlarda toplantılar düzenlenildiği bu toplantılarda tarafımızdan talep, görüş ve çözüm önerileri gündeme getirildiği belirtilmiştir.

En son yapılan ilaç ve medikal komite toplantılarında dile getirilen aşağıdaki iki husus için sektörümüzün değerli görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. İKMİB tarafından her yıl İKMİB iştigal sahasında yer alan ürünlerden en fazla ihracat yapan firmalarımızın ödüllendirildiği farklı kategorilerde “İhracatın Yıldızları Ödülleri” düzenlenmekte olup, bu kategoriler arasında İlaç İhracatı Kategorisi ve Medikal İhracatı Kategorisi de yer almaktadır. Bu kategoriler altında Birliğin iştigal alanında yer alan ekte bulabileceğiniz G.T.İ.P’ler dikkate alınmıştır. Diğer taraftan ,Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığımızca kurulan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Türkiye’nin ve sektörlerin dünya çapındaki algısının iyileştirilmesi adına bu projeleri desteklemekte olduğu belirtilmiştir

Bu kapsamda, ekli Medikal İhracatı Kategorisi listesinde olmasını önerdiğiniz G.T.İ.P’lere ilişkin önerilerinizi no ve tanımları ile medikal sektörüne yönelik tanıtım faaliyeti proje önerilerinizin 24.09.2020 Perşembe mesai bitimine kadar [email protected] ve [email protected] adresine göndermenizi rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız .

Saygılarımızla,

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

39270419202091511196.pdf (506 KB)