İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Hastanelerin Dikkatine 31.12.2020

COVID-19 salgını tedavi kapsamında kullanılan ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından temin edilen bazı ilaçların hastanelere dağıtımının İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu ilaçların hastanelerce sarf bildirimi yapılması gerektiğinden, bu karekodların hastaneler üzerine alınabilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde sistemsel düzenleme yapılmıştır.

Buna göre 04.01.2021 tarihi itibariyle; ilaç firmalarınca İl Sağlık Müdürlüğü GLN’leri üzerine bildirim yapılmış olan söz konusu ilaçlar, o ilde ilacın fiziki olarak teslim edildiği hastane tarafından mal alım bildirimi kullanılarak hastane üzerine alınabilecektir. İl Sağlık Müdürlükleri İTS üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir.

TİTCK İletişim Merkezi: 444 46 80

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu