İlaç Firmalarının Dikkatine 06.08.2019

Ruhsat/izin sahipleri, sağlık meslek mensupları için yurt içi ürün imalathanelerine ziyaretler düzenlemektedir. Söz konusu ziyaretler; 03/07/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan “Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından muaftır.” hükmü gereğince 2.8.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmiştir.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu