İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Hakkında Duyuru 06.07.2020

image

Covid-19 sebebiyle Kurumumuz tarafından riskleri nedeniyle takip edilen ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan karışıklıkları önlemek amacıyla uygulanacak işlem basamaklarında güncellemeler yapılmıştır. Bu bağlamda söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Belge: İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini.pdf (586.3 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu