İlaç İhracatına Yönelik Alınan Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazılar 30.03.2020

Bilindiği üzere, Gümrük Müdürlüklerince kontrole tabi olmayan ilaçların ayırımı yapılamadığından kontrole tabi olmayan ilaçların ihracatı için Kurumumuzca düzenlenmiş ihraç edilecek ilaçların uyuşturucu ve psikotrop madde ihtiva etmediğine dair bilgilendirme yazısının Gümrük Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözü edilen bu yazı, yalnızca (a) ilaç firmalarına kendi ruhsatına sahip oldukları ilaçlar için, (b) ecza depolarına ve (c) ilaç ihracatı yapmaya yetkili firmalara tarafımızca düzenlenmektedir.

Konuya ilişkin olarak, Kurumumuzca yapılan incelemelerde ilaç ihracatı süreçlerinde birtakım aksaklıklar veya suistimaller yaşandığı anlaşılmış olup, ilaç ihracatı işlemlerinin daha güvenli ve sağlıklı yürütülebilmesi için Kurumumuzun Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinde yer alan ihracat bölümünde güncellemeler yapılması gerekmiştir.

EBS üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle yeni başvurular değerlendirmeye alınmakta olup, 23 Mart 2020 tarihi öncesindeki başvurular ile alınan yazılar geçersiz hale gelmiştir.

İlgili firmaların bu değişim sürecinden etkilenmemeleri için EBS üzerinden her bir ihracat işlemi için ihracat sekmesi altında yer alan “Ruhsatlı Müstahzar İhraç Başvurusu” alt sekmesinden “İlaç Ekle” işlemi yapılarak sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca, ilaç firmalarının ihraç etmek istedikleri ilaç ihracat isimleri farklı olan ürünler ya da etkin madde veya yarı mamuller için “Etkin Madde, Yarı Mamul, İhraç Amaçlı Üretilmiş Ürün Başvurusu” alt sekmesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tüm ilgili firmalara duyurulur.

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu