İlaç üretiminde atıl bir kapasitemiz var, 100 birimlik kapasitemizin