İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) 11.10.2017

eeetrtrtr

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İzleme, Risk ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı
İrtibat : Dr. R.ALTUN E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078424
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

/10/2017

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU

(İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD))
Ulusal Kayıt Sistemi kapsamında; İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör
(ICD) Kayıt Sisteminin 10.07.2017 tarihinde başlamış olan pilot çalışmalarını takiben
esas uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmış olup, tüm Türkiye’de 01.12.2017 tarihi
itibariyle ICD formlarının doldurulması zorunlu olacaktır.
Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi
toplanmasını ve belirlenen sağlık ve geri ödeme politikalarına esas teşkil etmesini
sağlamak amacıyla oluşturulan kayıt sistemleridir.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme
sistemlerine girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Toplanan bu bilgiler sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı
bilgilerinin izlenmesi, hasta güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi,
sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve
hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar yapılması sağlanabilecektir. Bu nedenle,
formlara girilecek bilgilerin gerçeği yansıtması bu amaçlara ulaşılmasında büyük önem
arz etmektedir.

Sisteme T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu linkinden ulaşılacak olup
hekimin T.C. Kimlik Numarası ve şifresi girilerek ICD Kayıt Formu
görüntülenebilecektir. Söz konusu formlara ilişkin kullanım kılavuzu bu duyurunun
ekinde yer almaktadır.

İlgili kayıt formunun doldurulması geri ödemenin ön şartlarından biri olarak
kurgulanacak, işlemin Kuruma fatura edilmesi, kayıt formunun doldurulması şartına
bağlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Eki: ICD Kayıt Formu Kullanım Kılavuzu

Belge 1: duyuru_11102017.pdf (232.2 KB)

Belge 2:ek_11102017.pdf (3.4 MB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu