İnfüzyon Pompası Mindray BeneFusion VP1 Teknik Şartnamesi

14477515

ST07829 İnfüzyon Pompası Mindray BeneFusion VP1

İnfüzyon Pompası Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz lineer peristaltik pompası sayesinde volumetrik olarak çalışmalıdır. Terapi ilaçlarının ve sıvıların infüzyonu kontrollü olarak yapılabilmelidir.

 2. Cihazın LCD ekranı olmalıdır.

 3. Cihazın LCD ekranından tüm ayarlama bilgileri görülebilmelidir. Ayrıca LCD ekranda akış hızı (ml/h cinsinden), batarya şarj durumu, infüzyon seti markası, toplam giden hacim, alarmlar, tıkanıklık basıncı ve tıkanıklık seviye ayarı gözlemlenebilmelidir.

 4. Cihaz üzerinde en az iki farklı renkte alarm ışığı olmalıdır. Cihazın şebeke elektriği ile veya bataryada çalıştığına dair indikatör ışığı olmalıdır.

 5. Cihaz üzerinde kullanımla ilgili yön, menü, başlat, durdur, alarm susturma, geri dön, seç, bolus ve açma kapama tuşları bulunmalı, cihaz menüsü ve tuşlar üzerindeki yazılar Türkçe olmalıdır.

 6. Cihazın tuş takımı membran kaplı olmalı, kolay sıvı geçirmemelidir. Cihaz IP24 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

 7. Cihaz 220 V, 50Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmeli ve dahili bataryaya sahip olmalıdır. Cihaz tam dolu batarya ile 5 ml hızda en az 6 saat çalışabilmelidir.

 8. Cihaz dış çapı 3,5mm ile 4,5mm, kalınlığı 0,8-1,2mm olan tüm infüzyon setleri ile sorunsuz çalışmalıdır. Piyasada yaygın olarak kullanılan markaları cihazmenüsüne tanımlanmış olmalıdır. Ayrıca kullanıcı tarafından en az 2 farklı infüzyon seti tanıtılabilmeli ve sorunsuz biçimde kullanılabilmelidir.

 9. Cihazda sık kıllanılan füzyon setleri için liste olmalıdır, bu listede seçilen setler set cihaza yerleştirildiğinde listelenmelidir.

 10. Cihaz açılışta self-test özelliğine sahip olmalıdır, herhangi bir hata durumunda kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.

 11. Cihazın akış hızı 0.1-600 ml/h arasında 0.1 ml hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

 12. Cihaza 0,1ml ile 9999ml arasında toplam infüzyon değeri set edilebilmelidir.

 13. Cihaz çalışır vaziyetteyken akış hızı değiştirilebilmelidir.

 14. Cihazın KVO modu olmalıdır, KVO hızı 0,5 ml/solmalıdır.

 15. Cihazın hassas hava alarmı olmalıdır. Kullanıcı tarafından seçilen değere set edilebilmelidir. 50 ul, 100 ul, 250 ul, 500 ul ve 800 ul olarak ayarlanabilmelidir.

 16. Cihaz, İnfüzyon işleminin bitmesine yakın kullanıcıyı uyarmalıdır. Uyarı süresi kullanıcı tarafından 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 dakika ve kapalı şeklinde ayarlanabilmelidir.

 17. Cihazda 3 farklı tıkanıklık basınç algılama seviyesi olmalıdır.

 • Yüksek : 900±180mmHg
 • Orta : 525±113mmHg
 • Düşük : 150±113mmHg
 1. Cihazda tıkanıklık basınç birimi mmHg, kPa, bar ve psi olarak seçilebilmelidir.

 2. Cihada ayarlanan tıkanıklık seviyesi ve anlık tıkanıklık basıncı (sayısal değeri) ekrandan gözlemlenebilmelidir. Bu sayede damar yolunun ileride tıkanıp tıkanmayacağına ilişkin önbilgi edinilmiş olunacaktır.

 3. Cihaz dışarıdan müdahaleye karşı tuş kilidine sahip olmalıdır. Tuş kilidinin devreye girmesi 1, 2, 3, 4, 5 dakika ve kapalı şeklinde ayarlanabilmelidir.

 4. Cihaz ağırlığı en fazla 1,5 kg olmalıdır.

 5. Cihaz serum askısı bağlantı aparatına sahip olmalıdır.

 6. Cihazda Stand-By fonksiyonu olmalıdır ve Tek tuşa basmak suretiyle istenilen sürede Stand-By’da bekletilebilmelidir. Bekleme ayarı 1dakika ile 99 saat 59 dakika arasında 1’er dakikalık hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

 7. Cihazda RS-232 veya USB veya Ethernet girişi bulunmalıdır.

 8. Cihaz ekranında infüzyon işleminin devam ettiğini gösteren bir grafik bulunmalıdır.

 9. Cihaz ileride merkezi monitöre bağlanabilecek altyapıya sahip olmalıdır, merkezi monitör alınması durumunda cihazlar kablolu veya kablosuz olarak tek bir ekrandan takip edilebilmelidir.

 10. Cihazı merkezi monitöre bağlamak için opsiyonel WiFi özelliği olmalıdır, bu sayede kablo karışıklığının önüne geçilmiş olunacaktır.

 11. Cihaz aşağıdaki durumlarda sesli ve görsel alarm vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.

 • İnfüzyonsonu yaklaştığında
 • İnfüzyon tamamlandığında
 • KVO tamamlandığında
 • Tıkanıklık
 • İnfüzyon seti takılı değilken veya sette hava olduğunda
 • Düşük Batarya veya Boş Batarya
 • Sistem Hatası
 • Hatırlatma
 • Hacim limit aşıldığında
 • Güç kablosu bağlantısı olmadığında
 • Bekleme modunda
 1. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
 • Güç Kablosu 1 Adet
 • Kullanım Kılavuzu 1 Adet