İnoSuit İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 29.01.2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programıyla; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle artırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmenin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Kasım 2016’dan bugüne halihazırda devam eden İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmektedir.

Bu itibarla 2019 yılı Nisan ayında başlayacak olan yedinci dönem İnoSuit Programının katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detaylara aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Adres/Address: Atatürk Cad. No:382 Alsancak İzmir TURKEY
Telefon / Phone: +90.232.488 60 00
Faks / Fax: +90.232.488 61 00
E-Posta / E-Mail: eib@egebirlik.org.tr4

Belge 1: 00000000006606.pdf (698.7 KB)

Belge 2: 00000000006607.pdf (196.9 KB)