İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü Hakkında 24.12.2020

Sayın Üyemiz,

TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından paylaşılan E-mail’de 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmekte olduğu bildirilmiştir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu ile TOBB birliğine iletilmesi gerekmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike

SınıfıDeğişikliğineİlişkinBaşvuruFormunawww.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.

Konuyla katkı vermek isteyen üyelerimizin 25.12.2020 tarihine kadar [email protected] adresine E-mail göndermelerini rica ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ.doc (42.7 KB)

3-ItirazProseduru.doc (162 KB)

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu.doc (62 KB)