Kaflı Trakeostomi Kanülü Rüsch CrystalClear Set 121610 7.0 & 7.5 Teknik Şartnamesi

image

ST03457 Kaflı Trakeostomi Kanülü Rüsch CrystalClear Set 121610 7.0
ST04561 Kaflı Trakeostomi Kanülü Rüsch CrystalClear Set 121610 7.5

Kaflı Trakeostomi Kanülü Teknik Şartnamesi

  1. Ürünün stomaya girişi sağlayacak flaşı olmalıdır.

  2. Ürün üzerinde x-ray opak işareti olmalıdır.

  3. Ürünün entübasyonu kolaylaştıran bir obtüratörü olmalıdır.

  4. Ürünün ucu yumuşak ve uç kenarları konkav olmalıdır.

  5. Ürünün üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

  6. Ürün değişik boylarda temin edilebilmelidir.