Kalça Artroplastisi Kayıt Formu 08.01.2019

image

Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi toplanmasını ve
belirlenen sağlık ve geri ödeme politikalarına esas teşkil etmesini sağlamak amacıyla
oluşturulan kayıt sistemleridir.

Bu sistem, ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer sağlık hizmetlerinin geri ödeme sistemlerine
girişi sonrasında izlenip bilgi toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Toplanan bu bilgiler
sayesinde; hastalıklara ilişkin yaygınlık ve yeni vaka sıklığı bilgilerinin izlenmesi, hasta
güvenliğinin takibi, klinik etkinliğin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin
değerlendirilmesi, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların sebeplerine ilişkin araştırmalar
yapılması sağlanabilecektir. Bu nedenle, formlara girilecek bilgilerin gerçeği yansıtması bu
amaçlara ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir.

Kalça Artroplastisi Kayıt Formu pilot uygulaması 09/01/2019 tarihinde açılacaktır.
Sisteme T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu linkinden ulaşılacak olup, hekim T.C. Kimlik
Numarası ve E-Reçete şifresi girilerek Kalça Artroplastisi Kayıt Formu’na erişilebilecektir.

Bilindiği gibi Ulusal Kayıt Sistemleri kapsamındaki formların doldurulması geri ödemenin
bir ön koşuludur. Ancak pilot çalışmalar süresince “ Kalça artroplastisi “ işlemlerinin Kuruma
fatura edilmesi, kayıt formunun doldurulması şartına bağlanmayacaktır.

Pilot çalışmaları süresince; Kalça Artroplastisi Kayıt Sisteminde olabilecek muhtemel
aksaklıkların tespiti ile formun kullanımının anlaşılması ve amaca uygun hizmet etmesinin
teminine yönelik geri bildirimler alınacak ve uygun görülen değişiklikler yapılabilecektir. Bu
bağlamda Kurumumuza gssgm_irkydb@sgk.gov.tr eposta adresinden yapılacak geri bildirimler
büyük önem taşımaktadır. Bahse konu pilot uygulamanın sona erip, Kalça Artroplastisi Kayıt
Formu’nun zorunlu olarak doldurulmaya başlanacağı tarih bilahare Kurumca duyurulacaktır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: Kalça Artroplastisi Kayıt Formu.pdf (380.8 KB)

Kaynak:T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu