Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Unomedical Cathy Teknik Şartnamesi

ST07757 Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Unomedical Cathy 36001182 No: 06
ST07690 Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Unomedical Cathy 36004182 No: 08
ST07689 Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Unomedical Cathy 36026182 No: 14
ST07688 Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Unomedical Cathy 36023182 No: 12

Kapalı Sistem Aspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

 1. Ürün tamamiyle kapalı olmalıdır.

 2. Üründe hastadan ventilasyonu kesmeden aspirasyon yapabilmeyi sağlayan port bulunmalıdır.

 3. Ürünün kullanılabilir uzunluğu 6, 8CH numarada 35 (±1) cm, 10,12,14,16,18 CH numaralarda ise 45 (±1) cm olmalıdır.

 4. Ürün hasta devresinde 48 saat kalabilmelidir.

 5. Ürünün ucu dokulara zarar vermeyecek şekilde atravmatik olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

 6. Ürünün ucunda bir geniş delik ve dokulara zarar vermemek için yan tarafında da küçük delikler bulunmalıdır.

 7. Ürünün ucu standart entübasyon tüplerine takılmaya uygun 15M olmalıdır.

 8. Ürünün üzerinde derecelendirme bulunmalıdır. Aspirasyon kateterinin üzerinde derinlik seviyesinin belirleyen skala olmalıdır. Üzeri şeffaf polietilen materyalle kaplı olup uygulama sırasında kateter işaretlerinin okunması kolay olmalıdır.

 9. Üründe aspirasyonun kontrol edilebilmesi için, kontrol düğmesi bulunmalıdır.

 10. Ürünün aspirasyon portu kapaklı olmalıdır. Aspirasyon sırasında oluşabilecek bulaşıyı ve çapraz kontaminasyon riskini azaltmak için sisteme entegre dahili hidrofobik filtre içermelidir.

 11. Hastada entübasyon tüpüne takılan parça ve devre ile ventilatöre takılan parçası sabit olarak takılı kalmalıdır.

 12. Ürünün yıkanabilmesi için geri dönüşümsüz valf içeren ayrı portu bulunmalıdır. Hasta güvenliğinin sağlanabilmesi ve istenmeyen yıkanmaların olmaması için yıkama portunda dahili geri dönüşsüz valf bulunmalıdır.

 13. Ürünün yıkanması sırasında aspirasyon hatta kapatılabilmelidir.

 14. Ürünü ayarlamak için vana sağa/sola çevrilip açık veya kapalı duruma getirilmelidir.

 15. Ürünün bulunduğu kılıf kolay manupüle edilebilemelidir.

 16. Ürün hasta üzerinde kullanılırken kontaminasyon ve enfeksiyon riskini minimuma indirgemek için kateter yekpare ve steril olmalıdır.

 17. Ürün içerisinde hangi gün kullanıma başlandığını gösteren renk kodlu etiket bulunmalıdır.