KOBİ Hızlandırıcı Avrupa Komisyonu Terminolojisi Çevrimiçi Etkinliği 25.02.2021

Paydaşımız İSEK Ekibinden aldığımız bilgilendirme e-mailinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” projesi kapsamında EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) programının bir parçası olarak KOBİ’ler için 25 Şubat günü “KOBİ Hızlandırıcı Avrupa Komisyonu Terminolojisi” isimli etkinlik düzenleneceği konusunda bilgilendirilmiş bulunuyoruz.

Sayı 2021-67 EK1 KOBİ Hızlandırıcı Avrupa Komisyonu Terminolojisi Çevrimiçi Etkinliği 25.02.2021.pdf (109 KB)