KOBİ Hızlandırıcı Avrupa Komisyonu Terminolojisi Çevrimiçi Etkinliği 25.02.2021

Paydaşımız İSEK Ekibinden aldığımız bilgilendirme E-mailinde; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II’ projesi kapsamında EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) programının bir parçası olarak KOBİ’ler için 25 Şubat günü " KOBİ Hızlandırıcı Avrupa Komisyonu Terminolojisi’’ isimli etkinlik düzenleneceği konusunda bilgilendirilmiş bulunuyoruz.

Etkinlik duyuru metnini ,davetiye ve kayıt işlemleri için bilgileri EK1 de bulabilirsiniz.

Sayı 2021-67 EK1 KOBİ Hızlandırıcı Avrupa Komisyonu Terminolojisi Çevrimiçi Etkinliği 25.02.2021.pdf (109 KB)