Konsol Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Nellcor Bedside Teknik Şartnamesi

ST03694 Konsol Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Nellcor Bedside

Konsol Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihazda arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan doğrudan şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan, göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem olmalıdır.

 2. Cihaz, yenidoğan hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve %0,03-%20 perfüzyon oranı aralığında ölçüm yapabilmeli, nabız genliği ekranda bargrafiksel olarak görüntülenebilmelidir.

 3. Cihazdaki sistemin saturasyon ölçüm aralığı % 1 – 100, nabız ölçüm aralığı 20 – 250 atım/dakika arası olmalıdır.

 4. Cihaz düşük perfüzyon ve hareketli hastalarda ISO standartlarında güvenilir ölçüm alabilmelidir.

 5. Cihaz düşük perfüzyonda doğru ölçüm alabildiğine dair fda belgesine sahip olmalıdır.

 6. Cihazda oksijen satürasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibatı ile düşük pil seviyesi, sensör arızası – atım kaybı alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi 30-60-90-120sn değerlerine ayarlanabilmeli ve istenildiğinde tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.

 7. Cihazda artifak, sensör arızası – atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı olmalıdır.

 8. Cihazda nabız ve SpO2 için alt ve üst alarm limitleri ile alarm ve nabız uyarı ses şiddeti ayarlanabilmelidir.

 9. Cihazın ön ayarlı açılış değerleri (alarm limitleri, alarm ve bip sesi) kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

 10. Cihazın SpO2 ölçüm doğruluğu ±%1 (SD) olmalı ve 70-100% aralığında yetişkin hastalar için ±2 digit, neonatal hastalar için ±3 digit olmalıdır. Cihaz ayrıca, 60-80% aralığında da farklı bir prob kullanmadan yetişkin ve neonatal hastalar için ±3 digit doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.

 11. Cihazın saturasyon ölçüm aralığı %1-100, nabız hızı ölçüm aralığı 20-250 bpm olmalıdır.

 12. Cihazın, elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 5 (beş) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir Li-Ion bataryası bulunmalı ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır.

 13. Cihazın ön panelinde TFT LCD nitelikli renkli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve pulse şiddeti izlenebilmelidir. Cihazda alarm durumunda, alarm sınırını aşan parametreye ait göstergenin zemini kırmızı renge dönerek yanıp sönmeli ve görsel olarak da kullanıcıyı uyarmalıdır. Alarm durumu önceliğine göre gösterge zemini sarı ve kırmızıya dönebilmelidir.

 14. Cihazın LCD ekranında pletsmografik dalga formu görülebilmelidir. Dalga formu tarama hızı 6.25mm/sn, 12.5mm/sn ve 25mm/sn olarak ayarlanabilmelidir.

 15. Cihazın SpO2 verilerindeki değişimlere yanıt hızı, normal veya hızlı mod seçilerek ayarlanabilmelidir.

 16. Cihaz, Türkçe dâhil çoklu dil destekli arayüze sahip olmalıdır.

 17. Cihazın hafızasında saklanan 96 saatlik hastaya ait parametreler (nabız ve SpO2), mini-USB portu üzerinden bilgisayara aktarılabilmeli ve bu veriler, aşağıdaki özelliklere sahip kendi “Veri Analiz Programı” ile bilgisayarda analiz edilebilmelidir.

 18. Cihaz ekranı üzerinden 96 saatlik hasta trend verileri ek bir cihaza bağlanmadan tablo veya grafik olarak görüntülenebilmelidir.

 19. Cihaz ekranı üzerinden 96 saatlik hasta trend verileri ek bir cihaza bağlanmadan tablo veya grafik olarak görüntülenebilmelidir.

 20. Cihazın SpO2 ve nabız hızı trend verilerini grafiksel ve histogram olarak görüntüleme özelliğine sahip olmalıdır.

 21. Cihaz grafik üzerinde olayları, desaturasyonları, interferansı ve alarm limitlerini görüntülemelidir.

 22. Cihaz grafiği yakınlaştırma, grafik üzerinde herhangi bir noktadaki değerleri görüntülemelidir.

 23. Cihaz otomatik grafik çizme özelliğine sahip olmalıdır.

 24. Cihaz, özet ve özelleştirilebilir kapsamlı vaka raporu oluşturmadır.

 25. Cihaz, eğri altında kalan alan (SatSeconds) gibi ileri analiz ölçütlerini sunmalıdır.

 26. Cihazın trend ekranında SpO2 ve nabız hızına ait trendler, aynı grafik üzerinde farklı renklerle gösterilmelidir.

 27. Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki bas-çevir tuşu ile verilebilmelidir.

 28. Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifakları tespit eden ve bu sayede hatalı alarm vermeyen, hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve saturasyonunu doğru olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır.

 29. Cihaz kardiak ritim bazlı teknolojiye sahip olmalıdır ve bu özellik istenilirse klinik belgelerle kanıtlanmalıdır.

 30. Cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı tarafından belirlenebilen 10,25,50,100, off alarm ayarları) aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive ederek kullanıcıyı uyaran gelişmiş alarm yönetimi olmalı ve bu özellik istenildiğinde açılıp kapatılabilmelidir.

 31. Cihazın sıvı sızıntılarından korunma derecesi IPX2 olmalıdır.

 32. Cihazın ağırlığı 1,6 kg.’ı geçmemelidir.

 33. Cihaz 220V-50Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

 34. Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

 35. Cihazla birlikte kullanılacak aynı marka SpO2 sensörleri, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

 36. Cihaz sensör, oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve infant tipleri bulunmalıdır.

 37. Cihazın sensörleri farklı bir proba gerek duymaksızın premature hastalarda da aynı doğruluk oranıyla güvenilir kullanım sağlanmaldır.

 38. Cihaz sensörü, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.