Kozmetik Ürünlere İlişkin 2018 Yılı Dördüncü Çeyrek Denetim Verileri (01/09/2018 – 31/12/2018)

image

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 524

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 358

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 161

Güvensiz ürün sayısı: 5

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 260.362 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 10.000 TL

Toplam para cezası: 270.362 TL

Ek: Güvensiz Ürün Listesi.pdf (213.2 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu