Kozmetik Ürünlere İlişkin 2020 Yılı Birinci Çeyrek Denetim Verileri 09.04.2020

image

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı birinci üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 274

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 113

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 151

Güvensiz ürün sayısı: 10

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 511.106 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 40.000 TL

Toplam para cezası: 551.106 TL

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 19458 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmıştır. Ayrıca Mahkemeler/Savcılıklar tarafından Kuruma ulaşan karar neticesinde; üreticisi belli olan ürünler hakkında “Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün üretmekten ibaret eyleminin 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4/1.a maddesine temas ettiği, bu eylemin 20.000 TL idari para cezasını gerektirdiği” gerekçesine istinaden idari para cezası (3605 adet ürün için 20.000 TL, 6711 adet ürün için 20.000 TL, 8900 adet ürün için 40.000 TL olmak üzere) ve imha işlemi uygulanmıştır. Ancak üreticisine ulaşılamayan sahte/kaçak/taklit ürünlere dair idari para cezası işlemi uygulanamamıştır, imha işlemi uygulanmıştır.

Belge: Güvensiz Ürün Listesi.pdf (426.2 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu