Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 22.10.2020

Sayın Üyemiz,

RG. 02.02.2019/30674

Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 02.02.2019

Son Değişiklik Tarihi: 22.10.2020

Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 22.10.2020

Resmi Gazetede bugün yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şekli ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar. Bir önceki Sürüm 4 ile bu Sürüm olan 5 karşılaştırmasını (Sadece değişen maddeler gösterilmekte) EK te bilgilerine sunarız .

organize-sanayi-bolgeleri-uygulama-yonetmeligi-2-5 RG 20.10.2020 .docx (143 KB)

Sürüm 4 ile Sürüm 5 karşılaşt.organize-sanayi-bolgeleri-uygulama-yonetmeligi-2-karsilastirmasi-4.docx (33.9 KB)