Ruhsat/İzin Sahiplerinin Dikkatine 08.02.2021

image

Bilindiği üzere 3 Temmuz 2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde ile 25 Nisan 2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği 10 uncu maddesinde tanıtım numuneleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. Bedelsiz tanıtım numunelerinin dağıtımı ve takibi için Kurumumuz tarafından İlaç Takip Sistemi kapsamında teknik geliştirmeler yapılmış olup 5 Şubat 2021 tarihinde ruhsat/izin sahiplerinin kullanımına açılmıştır. Ruhsat/izin sahiplerinin en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu entegrasyonu sağlanmış olması gerekmektedir. İlgili yazı duyuru ekinde yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

Belge: TantmNumuneleriITSEntegrasyonu_cda4c505-3ec0-4ad7-ac77-8cca60b466be.pdf (352.2 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu