Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Düzenlemesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru 19.08.2021

image

Belge: hekim+onayı.pdf (177.2 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu