SGK Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Kapsamında Yapılan D Grubu Başvurular İle İlgili Önemli Duyuru 2019/143 23.07.2019

Sayın Üyemiz,

“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TIBBİ MALZEME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” KAPSAMINDA YAPILAN D GRUBU BAŞVURULAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU"

20.04.2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 2’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan D grubu başvurular, 13.05.2016 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Malzeme Başvuru Süreçleri Ve Tıbbi Malzeme Değerlendirme Komisyonunu İle Bilimsel Komisyonların Çalışma Takvimi” ile her ayın 1 ile 7 si arasında yapılmaktaydı.

Ancak, SGK tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde tıbbi malzeme temini ve sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklar yaşanmaması amacıyla 01/08/2019 tarihinden itibaren D grubu başvuru alınmamasına ve bundan sonra yapılacak tüm SUT kodu barkod eşleştirme taleplerinin çalışma takviminde belirtilen dönemler doğrultusunda C grubu başvuru olarak yapılmasında karar verilmiştir. Tüm firmaların eşleştirme ile ilgili taleplerini bu doğrultuda değerlendirmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com