Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Tercih ve Atama İşlemlerine İlişkin Duyuru 28.05.2021

image

Belge: duyuru_20210528.pdf (155.4 KB)

Ek: duyuru_ekleri.rar (417.2 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu