Sözleşmeli Programcı (657 s.k. 4-b md.) Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Duyuru 07.04.2011

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN KURUMUMUZ HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 03/02/2011 TARİHİNDE HÜRRİYET GAZETESİNDE VE KURUMUMUZ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN İLAN ÜZERİNE MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN TALEPLERİNİN VE EVRAKLARININ İLANDA ARANILAN NİTELİKLERİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞI YÖNÜYLE İNCELENMESİ SONUCU, MÜRACAATLARI GEÇERLİ KABUL EDİLEREK SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARA VE YAPILACAK SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Sözlü sınav 3-4-5 ve 6 Mayıs 2011 tarihlerinde internet duyurusunda belirtilen saatlerde Milli Müdafaa Cad. No:24 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü 2. Kat 318 nolu toplantı odasında yapılacak olup, ilgililerin nüfus cüzdanı veya fotoğraflı bir kimlik kartı ile belirtilen adreste, tarihte ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

2- Sözlü sınav sonuçları Kurum internet sitesinin (www.sgk.gov.tr) Duyurular bölümünde ilan edilecektir.

3- Sözlü sınav tarihleri ve saatleri ile sözlü sınava katılmaya hak kazananları soyadı sırasına göre gösterir liste ektedir.

İlanen tebliğ olunur.

Hüseyin Rahmi ÇETİN
Kurum Başkan Yardımcısı
Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu Başkanı

EK: Liste (4 sayfa)

Belge: duyuru_sozpro_sonuc_20110407.pdf (134.6 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/sgk%20anasayfa/duyurular/07.04.2011_sozlesmeli