Temassız Ateş Ölçer (Termometre) Qqzm TF-600 Teknik Şartnamesi

ST08557 Temassız Ateş Ölçer (Termometre) Qqzm TF-600

Temassız Ateş Ölçer (Termometre) Teknik Şartnamesi

  1. Cihaz “insan vücut ısısını” ölçmek için 93/42/EEC medikal cihaz protokolüne göre sınıflandırılmış olmalıdır.

  2. Ölçümleri Celcius cinsinden en az 33o ile 42o arasında yapabilmelidir.

  3. Sesli ve aydınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalı ve ölçümden en fazla 5 saniye sonra cihaz kendini otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir.

  4. Ekran göstergesi 00,00C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğu en fazla ±0,2oC olmalıdır.

  5. Cihaz ölçüm yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kılıf veya işaretleyici kullanılmasını gerektirmemeli ve ölçümlerden sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç duymamalıdır.

  6. Cilde en çok 5 cm yaklaştırıldığında, en fazla 1 saniyede doğru ve güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinci bir ölçüme en fazla 3 saniyede hazır olmalıdır.

  7. İstenildiğinde yüzey ısısını ölçebilmelidir.

  8. Cihaz AA pillerle çalışabilmelidir.

  9. UBB kaydı olmalıdır.