Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı 2019/104 10.5.2019

Sayı: 2019/104
Tarih: 10.5.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelik hükümlerinin uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile TİTCK tarafından ilgili mevzuatta değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu kapsamda Tıbbi Cihaz Satış, Reklam, Tanıtım Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.” Söz konusu taslak hakkında görüşlerinizi ekte yer alan forma eklemenizi ve 21 Mayıs 2019 tarihine kadar [email protected] adresine ulaştırmanızı rica ederiz.

Saygılarımla

Genel Sekreter
Y.Hakan ER

Belge 1: TCSRT.V8.03.05.2019 MB.pdf (529 KB)

Belge 2: Görüş Formu.docx (13.8 KB)