Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine 14.07.2020

image

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinin Test, Kontrol ve Kalibrasyon Sorumlu Müdür alanında ve Uzman yetki gruplarında tavan ücretinin hesaplanma yöntemi ve 2020 yılı ikinci altı aylık eğitim programı için kişi başına ödenecek tavan ücretlerine ilişkin tablonun yer aldığı duyuru metni ekte yer almaktadır.”

Belge: 2020 Yılı İkinci Altı Aylık Test, Kontrol ve Kalibrasyon Eğitim Tavan Ücreti Duyurusu.pdf (184.2 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu