Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu'nun (OSÇG) 14. Dönem Toplantısı Hakkında 25.02.2020

Sayın Üyemiz,

Sanayi Bakanlığı’ndan gelen duyuya göre,

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında yürütülen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapsamında kurulu bulunan, Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun (OSÇG) faaliyetleri ülkemiz adına Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. OSÇG, iki ülke sınai ve teknolojik işbirliklerinin artırılması ve kolaylaştırılması, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve yatırımların artırılması ve kolaylaştırılmasına olanak sağlayan bir platform olarak görev yapmaktadır.

OSÇG bütün sanayi sektörlerini kapsamakta olmasının yanı sıra 13’ünücü Dönem Protokolünde farklı sektörlere dair maddelere yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Ek-1’de yer alan 13. Dönem OSÇG protokolünün incelenerek 14. Dönem OSÇG protokolünde sektörünüzce yer alması istenen maddelerin “değişiklikleri izle” yöntemi ile Ek-2’de yer alan 14. Dönem OSÇG protokol taslağına işlenmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu toplantı gündeminde ve protokolde yer verilmesi bakımından, Rusya ile ilaç ve tıbbi cihaz sanayilerine yönelik görüş ve protokol önerilerinizin ve bu öneriler ile ilgili irtibata geçebileceğimiz kişinin isim ve irtibat bilgilerinin (telefon-eposta) 27 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar tuba.durmaz@sanayi.gov.tr ve halithakan.cakir@sanayi.gov.tr adreslerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: egeder@egeder.org.tr

Belge: Ek-1_13.DönemProtokolü_2018.pdf (227 KB)

Belge: Ek-2_TürkTarafıİlkOneri_13_02_2020.doc (81.5 KB)