TÜSİAD Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Hakkında Durum Tespiti Anketi

TSE’den federasyonumuza iletilen yazıda, Teknoloji standartları konusuna, sadece uyum yönüyle değil, stratejik bir bakış açısıyla da yaklaşılması gerekliliğinden hareketle TÜSİAD bünyesinde Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Görev Gücü’nün kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştır. TÜSİAD Görev Gücü’nün teknoloji standartları konusunda farkındalığın artırılması, teknoloji standartlarından kaynaklanacak ilave maliyetler ve teknoloji standartlarında pay sahibi olunması konusunda bir yol haritası oluşturması amacıyla çalışmalarını yürütmekte olduğu bildirilmiştir. OECD araştırmalarına göre dünya ticaretinin %80’i teknoloji standartlarından etkilenmektedir. Teknoloji standartlarında söz sahibi olmak, ülkelere ve şirketlere rekabette maliyet avantajı elde etme, kendi lehlerinde ticaret bariyerleri oluşturma ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımları geri döndürmenin etkin araçlarından birine sahip olma imkanını sunmaktadır. Bunun farkında olan ülkeler ve uluslararası şirketler teknoloji standartlarını stratejilerinin birer parçası olarak aktif bir şekilde kullanmaktadırlar.

Ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri arasında yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının artırılması, Ar-Ge yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılanın %1,8’i seviyesine çekilmesi ve dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarılması gibi hedefler bulunmaktadır. Teknoloji standartlarında pay sahipliğinin taşıdığı önem çerçevesinde, ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bu alandaki etkinliğimizi artırmamız gereklidir.

Bu çalışma kapsamında “TÜSİAD Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler Hakkında Durum Tespiti” Anketi hazırlanmıştır. Kamu kurumlarımız ile paylaşılacak yol haritasına girdi sağlamak üzere aşağıdaki linkden Ankete katılım sağlamamız rica edilmiştir. Katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Sayı 2021-43 TÜSİAD Tekno. Standart. ve Standarda Esas Patent.Hak. Durum Tespiti Anketi hk duyurudur 30.01.2020.pdf (263 KB)