Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

RG. 10.03.2021/31419

Kurum: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 10.03.2021

Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsar.

EK 1 de yönetmeliği bilgilerinize sunarız.

Sayı No 2021-100 EK 1 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği k.RG 10.03.2021.docx (22.6 KB)